கவிதை

நிழல் கொடுத்தாள் நிலவு மகள்…

நிழல்களை பார்த்து
நிஜமென்றிருந்தேன்…
கதிரவன்
மறைந்ததும்
நிழல் ஏது…
நிஜம் ஏது…

திரும்பவும்
நிழல்…
கடன் கொடுத்தான்
கதிரவன்…
நிழல்
கொடுத்தாள் நிலவு மகள்…
எது நிஜம்..இங்கே!
கதிரவனும் எய்கின்றான்..
சொல்லவேண்டாம் நிலவை பற்றி…

About ராசாராச சோழன்

எங்கும் தமிழ் பேசும் சராசரி தமிழன் நான்!!!

4 Comments

  1. நல்லா இருக்கு. தொடர்ந்து எழுதுங்கள்.

  2. nice. 🙂

  3. நல்ல சிந்தனை தொடரட்டும்…

  4. நல்ல கவிதை…இன்னும் எழுதுங்க .

Leave a Reply