நெடுகர்கள் – க. பேரபாயம் – II

நெடுகர்கள் – க. பேரபாயம் – II

க. பேரபாயம் – II கிறுமுகர்கள் ஈனா தேசத்தின் வட பகுதியில் எல்லா இன மக்களையும் கொன்று குவித்து எல்லா இனங்களையும் அடிமை படுத்தி வாழ்ந்து வருபவர்கள். தேவதேவிகள் மட்டும் கிறுமுகர்களின் ஆதிக்கம் கண்டு…

நெடுகர்கள் – க. பேரபாயம் – I

நெடுகர்கள் – க. பேரபாயம் – I

நீர்திவலைகள் கரைந்து சாளரங்களில் வழிந்து கொண்டிருந்தது. புல்வெளிகளில் பனி துளிகள் கீழே விழுவதா… இல்லை வேண்டாமா…என்று யோசித்து கொண்டிருந்தன.